MTÜ Tarvanpää Seltsi kõrgeim organ on Seltsi liikmete üldkoosolek. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus.

Juhatuse liikmed:

Piret Toomingas – Tarvanpää Seltsi esinaine (piret.toomingas@gmail.com)

Maarja Rooplik-Barnes / vilistlasrühma esindaja
Evelyn Mägi / põhirühma esindaja
Merike Sikk / Tarva Tammede esindaja
Kaspar Lood / põhirühma esindaja

MTÜ Tarvanpää Seltsi kunstilist tegevust juhivad ja esindavad:

Maie Orav –  Tarvanpää seltsi mentor
Tiiu Mürk – Tarvanpää seltsi kunstiline juht

Juhendajad: Tiiu Mürk, Maie Orav, Marge Iho, Triinu Sikk, Riin Undusk
Kontsertmeistrid: Karin Kuusik, Janika Bobõlski, Anne-Ly Linde