MTÜ Tarvanpää Selts kõrgeim organ on seltsi liikmete üldkoosolek. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus.

Juhatuse liikmed:

Piret Toomingas – Tarvanpää Seltsi esinaine (piret.toomingas@gmail.com)

Maarja Rooplik-Barnes / vilistlasrühma esindaja
Juta Tõevere / põhirühma esindaja
Merike Sikk / Tarva Tammede esindaja
Aavo Piispea / vanema segarühma esindaja

 

MTÜ Tarvanpää Selts kunstilist tegevust juhivad ja esindavad:

Maie Orav –  Tarvanpää seltsi mentor
Tiiu Mürk – Tarvanpää seltsi kunstiline juht

 

Treenerid: Tiiu Mürk, Maie Orav, Marge Iho
Kontsertmeistrid: Karin Kuusik,  Janika Bobõlski.