Mitmed uuringud on juba leidnud seose ajutöö paranemise ja füüsiliste harjutuste vahel, eriti vanemate inimeste seas. Värske uuringuga avastati, et tantsimisel on kõige parem efekt:

http://elutark.delfi.ee/tervis/teadusuuring-tantsimine-pidurdab-aju-vananemist?id=81513863


 

Paaristants ravib veresoonkonnahaigusi

Itaalias valminud uuringu järgi võib reibas paaristants leevendada veresoonkonnahaigusi. 44 inimesest koosnev rühm jagati pooleks nii, et osad läksid jõusaali jalgratast väntama ja teised tantsurühmadesse. Treeningutel osaleti kaks kuud, igal nädalal tehti kolm trenni.

Tulemused näitasid, et tants nõuab samasugust füüsilist pingutust nagu spordiga tegelemine. Samas paranes tantsu harrastavate inimeste elukvaliteet kiiremini kui spordiharrastajatel.