Tarvanpää Seltsi korraline üldkoosolek, mis toimus 7. märtsil 2012. aastal Rakvere Rahvamajas, kinnitas seltsi majandusaasta aruande ja eeloleva aasta tegevuskava ning valis seltsile uue juhatuse. Seltsi üldkoosolekul osales 47 hääleõiguslikku liiget. Juhatuse valimiste tulemusena jätkavad senised liikmed Kaoke Reineberg – seltsi esinaine, Jaanus Reisner ja Carmen Lillepea. Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Anu Kivi põhirühmast 37 poolthäälega ja Leho Leis vilistlasrühmast 29 poolthäälega. Juhatuse valimistel 18 poolthäält saanud Liisi Kari põhirühmast, hakkab seltsis tegelema projektide kirjutamisega. Juhatuse sekretärina jätkab Piret Toomingas.