MTÜ Tarvanpää Selts kõrgeim organ on seltsi liikmete üldkoosolek.

MTÜ Tarvanpää Selts tegevust juhib ja esindab juhatus.

Juhatuse liikmed:

Kaoke Kärdi – Tarvanpää Seltsi esinaine kaokekardi@gmail.com

Agne Aaslav / vilistlasrühma esindaja

Juta Tõevere / noorema segarühma esindaja

Merike Sikk / Tarva Tammede esindaja

Aavo Piispea / vanema segarühma esindaja

 

MTÜ Tarvanpää Selts kunstilist tegevust juhivad ja esindavad:

Maie Orav –  Tarvanpää seltsi mentor

Tiiu Mürk – Tarvanpää seltsi kunstiline juht

 

Treenerid: Tiiu Mürk, Maie Orav, Marge Iho, Egert Eenmaa

Kontsertmeistrid: Karin Kuusik,  Janika Bobõlski.